Na dodávané použité výrobky je poskytována záruka 12 měsíců. u použitých věcí s možností rozšíření na 24 měsíců (příplatek). Rozšíření záruční doby pro jednotlivé výrobky je vždy uvedena na faktuře nebo prodejním dokladu.

Protože jde o prodeje věcí použitých, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení, které měl výrobek při převzetí kupujícím.

Odstranění reklamovaných vad provede dodavatel opravou nebo výměnou jednotlivých komponent.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na spotřební materiál (použitá baterie dodaná v notebooku).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé.
Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před předáním výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu rozšiřujících komponent pořízených na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není tato komponenta schválena prodejcem.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních neobvyklých podmínkách.

Odstranění závady výrobku bude provedeno v rámci záruky v servisním středisku prodávajícího.

Aktuality
velmi levné počítače i5 s 8GB RAM skladem
snížení ceny počítačů DELL s procesorem i3
skladem opět ultrabooky DELL E 7440
naskladnili jsme velký počet notebooků DELL s numerickou klávesnicí a obrazovkou 15LCD
rozšířili jsme nabídku notebooků
 
2012 | MOONS DESIGN